top of page

PAA školení | BRNO

Rádi Vás informujeme o květnovém PAA školení (Personality and Ability Assessment Course), které bude probíhat v našich brněnských prostorách.

Absolventi našich kurzů po splnění všech částí příslušného programu získají mezinárodně platný certifikát pro práci s SHL Talent Measurement dotazníky a testy, budou schopni vytvořit kompetenční model a poskytnout kandidátům profesionální zpětnou vazbu.

Pokud jste naopak PAA školení v minulosti již absolvovali, avšak necítíte se „jisti v kramflecích“, pořádáme OPQ REFRESH kurzy, které opráší dříve získané vědomosti.

Kapacita tohoto kurzu je již naplněna, avšak kurzy pořádáme opakovaně podle potřeb našich stávajících i budoucích klientů.

Kontaktujte nás na emailové adrese office.brno@united-change.com, nebo telefonicky na čísle +420 271 750 750.

S přátelskými pozdravy,

Vaše ITO.


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page