top of page

KDO JE BUDOUCNOST PRO VAŠI FIRMU?

Jak zajistit, aby se zaměstnanec ztotožnil s firemní kulturou a jejími hodnotami? Možností je více, od pečlivého výběru zaměstnance vyhovujícího požadavkům pracovní pozice a kolektivu, přes intenzivní úsilí začlenit jej v začátcích pracovního vztahu. Další variantou, kterou mnoho společností využívá, ale stále ještě velké množství firem ji opomíjí, je dát se na cestu spolupráce s čerstvou sílou na trhu práce – se studenty. A toto téma bychom dnes rádi přenesli do popředí.


Mladý student je ctižádostivý a prahne po cenných zkušenostech, za které nabízí svěží nápady a dokáže se odvděčit svou pracovitostí. Dalo by se namítnout, že právě tito lidé jsou nejvíce přelétaví a věnovaný čas a energie přijde nazmar. Klíčový je však správný výběr, a protože kandidáty nemůžeme rozlišovat na základě pracovních zkušeností (kterých, jak očekáváme, bude v životopise skromněji), zaměříme se na OSOBNOST. Našim cílem je najít tu správnou osobnost, kterou naše společnost může formovat a posunovat jak v profesním, tak i osobním životě kupředu. Ideálním pomocníkem mohou být nástroje jako je