top of page
360
360
360° zpětná vazba: Portfolio
360° zpětná vazba: Service

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba - v případě potřeby kombinovaná s dalšími metodami  - definuje klíčové oblasti rozvoje jednotlivců, manažerů a kultur v celé firmě i jednotlivých organizačních jednotkách. Na základě této metody jsou doporučeny možnosti dalšího rozvoje. 

Nespornou výhodou tohoto přístupu je řešení šité na míru provázené maximální možnou nákladovou efektivitou.

Speciálně vytvořený dotazník, který kombinuje různé typy otázek, umožní firmě získat hodnotné výstupy.

Metody

Na základě sebehodnocení a hodnocení spolupracovníků je vytvořena analýza silných stránek a oblastí rozvoje hodnoceného zaměstnance.

Na základě výstupů 360° zpětné vazby jsou spolu s vedoucím, případně koučem jednak stanoveny silné i slabé stránky hodnoceného pracovníka, jednak je definován plán rozvoje jednotlivců a týmů. 

SHL řešení 360° zpětné vazby je vždy šité na míru podle specifik každé organizace. Náš online systém byl vytvořen tak, aby se realizace 360° zpětné vazby přizpůsobila požadavkům dané společnosti v průběhu celého procesu – od definování cílů, komunikace, výběru kompetencí a zaměření otázek, až po analýzu a interpretaci výsledků, podobu výstupů nebo podávání zpětné vazby.

360° zpětná vazba
360° zpětná vazba: Product
bottom of page