top of page
Individualni ternink
Na zaklade KPI
Trenink na zaklade kompetenci
Trénink: Portfolio

TRÉNINK

Oblasti využití

 • Rozvojové programy pro manažery 

 • Rozvojové programy pro talenty

 • Startovací programy pro mladé manažery

 • Koučink pro vedoucí týmů

 • Rozvoj týmů založený na diagnostice

 • Asimilační workshopy 

 • Tréninkové metody k rozvoji měkkých dovedností

 • Tréninkové metody k rozvoji manažerských dovedností

 • Tréninky zaměřené na podporu firemní kultury 

 • Tréninky k realizaci operativích kroků zaměřených na poslání společnosti 

 • Tréninky pro cílený rozvoj kompetencí

 • Tréninky pro rychlou realizaci podnikových cílů

 • Koučink

 • Programy pro mentory

Individuální tréninky

Trénink na zakladě kompetencí

Tréninky založené na KPI

Trénink: Inner_about

Individuální tréninky

Individuální tréninky jsou založeny na důkladné analýze potřeb účastníků a podporují jak jejich vlastní rozvoj, tak firemní strategie.

 Motivace zaměstnanců se zvyšuje nejen díky tomu, že se účastní tréninků speciálně vyvinutých pro různé skupiny pracovníků, ale zejména proto, že tréninky uspokojí právě jejich individuální potřeby. Tím dochází také ke zvýšení efektivity těchto rozvojových aktivit. 

Oblasti využití

 • Rozvojové programy pro manažery

 • Rozvojové programy pro talenty

 • Tréninkové metody k rozvoji měkkých dovedností

 • Tréninkové metody k rozvoji manažerských dovedností

 • Trénink zaměřený na posílení kompetencí

Individualni ternink.PNG
Trénink: Service

Trénink na základě kompetencí

Kompetenční model vyjadřuje identitu a hodnoty společnosti. Je zároveň základem pro všechny rozvojové aktivity zaměstnanců.

Navrhujeme tréninkové programy, které podporují kompetence společnosti. Pokud společnost kompetenční model ještě nemá, nabízíme spolupráci na jeho přípravě.

Oblasti využití

 • Tréninky zaměřené na podporu firemní kultury

 • Doprovodná opatření v rámci procesů změny

 • Trénink zacílený na rozvoj kompetencí

Trenink na zaklade kompetenci.PNG
Trénink: Service

Trénink založený na KPI

Klíčové ukazatele výkonnosti podávají informaci, zda jste na správné cestě k dosažení firemních cílů.

ITO vytváří tréninky, které jsou zaměřeny na podporu firemních KPI. Tento přístup pomáhá HR prokázat přínos rozvojových aktivit pro úspěch firmy.

Oblasti použití

 • Tréninky pro rychlou realizaci podnikových cílů

 • Tréninky podporující klíčové aspekty strategie

 • Trénink k realizaci BSC cílů

Na zaklade KPI.PNG
Trénink: Service
bottom of page