top of page

Assessment Centre

Na základě stanovených kompetencí pracovních pozic umožní Assesment centrum vybrat nejvhodnější kandidáty pro hledanou pozici.

Qualification Workshop® Development Centre

Qualification Workshop® byl vytvořen ITO a významně se liší od klasických development center z hlediska kvality, významu a přínosu pro rozvoj zaměstnanců.

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba - v případě potřeby kombinovaná s dalšími metodami - definuje klíčové oblasti rozvoje jednotlivců, manažerů a kultur v celé firmě i jednotlivých organizačních jednotkách. Na základě této metody jsou doporučeny možnosti dalšího rozvoje.

Kompetenční model

Kompetenční model vyjadřuje identitu a hodnoty společnosti a je důležitou vizitkou její personální strategie. Kompetenční model je základním předpokladem pro efektivní práci se zaměstnanci – od náboru uchazečů, přes rozvoj zaměstnanců, kariérní plánování až po případný outplacement.

Manažerský audit

ITO manažerský audit poskytne přehlednou informaci o předpokladu manažerů naplňovat firemní strategii a být nositeli firemních hodnot.

Orientační workshop

Individuální workshop pro zaměstnance s potenciálem dalšího růstu, mladé manažery, odborníky a projektové manažery.

Online diagnostika

Hodnocení zaměstnanců musí být maximálně objektivníspolehlivé validní, proto je důležitý výběr kvalitních nástrojů hodnocení.


Hodnocení zaměstnanců zahrnuje zejména posouzení osobnostních charakteristik, schopností i motivace člověka.

Analýza potenciálu: Service
Analýza potenciálu: Portfolio
Analýza potenciálu: Welcome
bottom of page