top of page
Audit
Audit
Manažerský audit: Portfolio

Manažerský audit

ITO manažerský audit poskytne přehlednou informaci o předpokladu manažerů naplňovat firemní strategii a být nositeli firemních hodnot.

Moderované INTERNÍ HODNOCENÍ ITO zajistí proces auditu, potřebné nástroje a dokumentaci. Top management pak za moderace ITO provede interní hodnocení.

EXTERNÍ AUDIT

Specializace ITO na analýzu potenciálu, L&D a proces změny, tak jako jasné oddělení od procesů náboru a výběru, je zárukou, že nedojde ke konfliktu zájmů a klíčoví manažeři nebudou pro zaměstnavatele ohroženi. Léty ověřené know how, využívání zkušených odborníků a možnost mezinárodních benchmarků zajišťují nejvyšší možnou přesnost našich výsledků.

 

Ověřitelnost výsledků a specifická ITO zpětná vazba zajistí přijetí procesu auditu a vytvoří solidní základ pro další spolupráci.

Manažerský audit: Service
Audit1.PNG
Audit2.PNG
Manažerský audit: Product
bottom of page