top of page
bea30.jpg

Beáta Holá

 

 

 

 

 

Beáta je psycholožka, koučka a konzultantka se specializací na talent management a development.

 

Beáta vystudovala psychologii a mediální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.Již během studií pracovala jako novinářka v regionálním tisku a rozhlase, následně se plně zaměřila na psychologii a její aplikaci ve vzdělávání dospělých.

 

V průběhu 7 let v čele neziskové organizace KTP vytvořila řadu inovativních vzdělávacích programů, kurzů a výukových materiálů pro partnery z řad firem, středních a vysokých škol.

 

Beáta se zaměřila na aplikaci soudobých poznatků z psychologie, psychoterapie a koučingu do vzdělávání dospělých, což využívá doposud především při designu talentových programů.

 

V roce 2013 rozběhla činnost Centra vzdělávání všem - prvního centra karierního poradenství pro veřejnost v Jihomoravském kraji, jehož činnost byla vzápětí oceněna Národní cenou karierního poradenství.

Od roku 2014 působí jako koučka a konzultantka pro talent management.

 

Absolvovala koučovací výcvik u Petra Kallisty pod Performance Tuning Academy.

 

Je mezinárodně certifikovanou lektorkou produktů profesní diagnostiky CEB SHL.

 

Vytvořila a vede talentové programy pro PPG Industries (region střední Evropa a blízký Východ) a IFE CR.

 

Beáta rovněž působí jako lektorka se zaměřením na holistickou práci s časem, prevenci vyhoření, leadership a mentoring.

 

Momentálně dokončuje vlastní produkt pro práci s časovou perspektivou na bázi Teorie časové perspektivy Philipa Zimbarda.

 

V rámci dobrovolnické činnosti spolupracuje s Českým rozhlasem a angažuje se ve měkkém vzdělávání karierních poradkyň Úřadu práce ČR.


www.beatahola.com


https://cz.linkedin.com/in/beatahola

Beáta Holá: Project
bottom of page