top of page

Změna

Změna je v současných ekonomických podmínkách normálním stavem. Ať už jde o zavádění nových postupů, nové směry rozvoje, interní změny v organizacích, restrukturalizace, akvizice nebo implementace nových operačních systémů, jsou manažeři dnes a denně konfrontováni s nutností nacházet a realizovat změny.

Procesy změny se odehrávají na dvou úrovních - strategické a emoční. Firmy věnují velkou pozornost strategii a řízení změny, avšak podceňují význam emoční úrovně jejich zaměstnanců, což má výrazný vliv na přijetí změny. Je proto naprosto zásadní komunikovat cíle a důsledky změny na všechny zúčastněné strany.

ITO pomáhá firmám zavádět změny rychle a efektivně a zároveň minimalizovat možné třecí plochy.

ITO dále zdůrazňuje zvýšení vzdělávácí a rozvojové schopnosti organizace.

Rozvoj učící se organizace

Schopnost firem se učit a měnit je na dnešním dynamickém trhu nespornou konkurenční výhodou.


  • Schopnost firem se učit a měnit je možno měřit pomocí ITO změnového indexu

  • Analýza schopnosti manažerů se učit a měnit 

Řízení změny

Za účelem rychlé a efektivní implementace a minimalizace třecích ploch se zaměřujeme na tyto základní oblasti:

  • Plánování procesů změny na základě analýzy faktorů úspěšnosti a faktoru rizika 

  • Podpora manažerů v získávání zaměstnanců pro změnu

  • Zajištění týmů a jejich rychlé vzájemné spolupráce v nových organizačních strukturách

  • Koučink klíčových představitelů změny 

  • Měření úspěšnosti změny

Změna: Service
Rizeni zmeny.PNG
Změna: Product
bottom of page