top of page
KaPa.jpg

Kateřina Paterová

Kateřina absolvovala magisterský studijní program Vysokého učení technického v Brně na fakultě stavební (VUT).

Životní zkušenost získala ve Vancouveru, Kanada kam odjela v roce 2011 a kde několik let zastávala pozici vedoucí geodetické sekce stavební firmy.

Stejně jak logistika, komunikace s klienty, příprava dokumentace pro ni znamenala profesní růst, tak i láska k přírodě, poznání nových kultur a cestování vedlo k obohacení osobního života a nalezení životních hodnot.

Návrat z dlouhodobého pobytu v zahraničí otevřel nové profesní výzvy a snahu uplatnit získané zkušenosti v českém prostředí.

Kateřina Paterová: Project
bottom of page