top of page
Online diagnostika: Service

Společnost The Talent & Performance Company.
Optimalizujeme výkonnost klíčových zaměstnanců a organizací.

MindOne Select 

MINDONEselect je založen na kombinaci různých parametrů vycházejících z ověřených psychologických modelů, které vám během třiceti minut poskytnou přehled o třech dimenzích.

  1. Motivace

  2. Profesní zájem

  3. Osobnost

MindOne Potential

MINDONEpotential odhaluje základní osobnostní vzorce, podporuje výběr manažerů a poskytuje vhled do myšlení vašich manažerů. Náš nástroj pro analýzu potenciálu také odhaluje chápání vedoucího pracovníka a jeho silné stránky a oblasti rozvoje.

360° Leadership monitoring

MINDONE 360° Leadership Monitoring využívá zpětnou vazbu k posílení faktorů úspěchu společnosti. Přesvědčuje vysokou flexibilitou, profesionálním hodnocením a pečlivou podporou procesů.

MINDONE nucené hodnocení vedoucích pracovníků

MINDONE  nucené hodnocení vedoucích pracovníků vede ke zvýšení výkonnosti a kvality vedoucích pracovníků - a tím i k měřitelnému zvýšení výkonnosti společnosti.

Mapa angažovanosti

Mapa angažovanosti MINDONE identifikuje maximální dopad motivačních opatření a umožňuje větší angažovanost a motivaci zaměstnanců.

bottom of page