top of page
Kompetenční karty
Kompetenční karty
Kompetenční karty
Kompetenční model: Portfolio

Kompetenční model

Kompetenční model vyjadřuje identitu a hodnoty společnosti a je důležitou vizitkou její personální strategie.

Kompetenční model je základním předpokladem pro efektivní práci se zaměstnanci – od náboru uchazečů, přes rozvoj zaměstnanců, kariérní plánování až po případný outplacement.

Již dvacet let SHL vytváří kompetenční modely organizacím na míru. SHL Univerzálního kompetenčního rámce (UCF) vzešel z rozsáhlého výzkumu kompetenčních modelů.

UCF popisuje klíčové rysy chování důležité pro výkonnost u prakticky každé pracovní pozice a tvoří tak podklad i pro Váš individuální kompetenční model.

SHL Vám pomůže například:

  • vytvořit nebo revidovat stávající kompetenční model;

  • propojit Váš kompetenční model s SHL Univerzálním kompetenčním rámcem;

  • vyškolit Vaše zaměstnance v oblasti tvorby kompetenčního modelu.

 

Pomocí SHL nástrojů pro hodnocení a rozvoj lidí dokážeme Váš kompetenční model aplikovat v praxi při výběru uchazečů, diagnostice rozvojových potřeb nebo pro identifikaci talentů. 

Kompetenční model: Service
Kompetennční model.PNG
Kompetenční model: Product
bottom of page