DC
DC
 

Qualification Workshop® / Development Center

Qualification Workshop® byl vytvořen ITO a významně se liší od klasických development center z hlediska kvality, významu a přínosu pro rozvoj zaměstnanců.

Jde o techniku, která umožňuje rozpoznat potenciál mnohem přesněji, než konvenční metody osobnostní diagnostiky. Celý proces je přizpůsoben potřebám a kompetencím daného pracovníka nebo pozice. Po každém cvičení obdrží účastníci Qualification Workshop® okamžitou zpětnou vazbu.

Analyzuje úspěšné faktory vzoru a jejich možnosti rozvoje. Díky jasně definovanému procesu zpětné vazby má QW významný přínos do oblasti rozvoje. Transparentnost celého procesu, ověřitelné výsledky a bezprostřední přínos pro účastníky jsou zárukou toho, že QW je účastníky velmi dobře akceptován.

Metody

Qualification Workshop® se zaměřuje na analýzu a popis mentálních, emočních a sociálních vzorců chování.

Pomocí nástrojů jako je např. hraní různých rolí, interview nebo prezentace zasazené do prostředí blízkého dané firmě nebo firemní kultuře umožní diagnostikovat přednosti a rozvojový potenciál účastníků QW. Na tomto základě jsou pak formulována doporučení pro další osobní rozvoj.

Video analýza a konstruktivní zpětná vazba podtrhují vysokou kvalitu diagnostiky potenciálu.

 
 

+420 702 029 291

Masarykova 413/34 | Brno | Czech Republic

            www.ito.co.at               |             @ 2018  ITO United Change                |               www.itounitedchange.com