top of page

SHL

SHL výrazně napomáhá při zvyšování efektivity řízení lidských zdrojů pomocí celosvětové používaných diagnostických nástrojů.
Psychodiagnostické nástroje jsou přímo navázané na pracovní prostředí, u jednotlivců měří jejich preferované chování, schopnosti a potenciál.


SHL přináší více než 30 let zkušeností, 30 milionů hodnocení ročně v rámci 110 zemí světa ve 30 jazykových mutacích.

Nástroje SHL můžete využít nejen pro účely náboru, ale také k identifikaci klíčových oblastí pro rozvoj kompetencí vašich zaměstnanců. Rádi vám pomůžeme rychleji a přesněji přijímat zaměstnance, maximalizovat jejich pracovní výkon a efektivitu, identifikovat lídry a talenty, zefektivnit a zkvalitnit proces jejich rozvoje a kariérního plánování.

I

I

OSOBNOST

Poznejte jeden z celosvětově nejpoužívanějších psychologických dotazníků v pracovním prostředí SHL Pracovně osobnostní dotazník OPQ („Occupational Personality Questionnaire“).

  • Byl vyvinut již v roce 1984.​

  • OPQ 32r hodnotí 32 dimenzí lidské osobnosti. 

  • Na základě vyplnění jednoho dotazníku je možné vygenerovat až 20 výstupních zpráv.

  • Dotazník má podobu „nucené volby“.

  • Do statistiky vstupuje několik mil. testování ročně.

SCHOPNOST

SHL testy schopností vám pomohou identifikovat kandidáta s požadovanými schopnostmi a potenciálem uspět v dané roli.

Mohou být použity při hledání nejlepších kandidátů pro danou pozici, stejně tak pro rozvoj zaměstnanců a pomoci dosáhnout naplnění jejich potenciálu.

Testy jsou dostupné pro všechny pracovní úrovně, výstupy lze porovnat s vybranou srovnávací skupinou.

MOTIVACE

V dnešní době, kdy se ve firmách stále častěji setkáváme s nedostatkem pracovní síly, získává motivovanost zaměstnanců na významu více než kdy dřív.

Porozumíte-li tomu, co vaše zaměstnance skutečně motivuje, můžete s jejich energií a potenciálem pracovat mnohem efektivněji.

 

​SHL Motivační dotazník (MQ) měří 18 dimenzí motivace jednotlivců a poskytuje podrobné porozumění situacím, které zvyšují nebo snižují jejich pracovní nasazení.

Online diagnostika: Widget
bottom of page