top of page
Změna & Koučink: Service
 • Podporu strategie společnosti

 • Aktivní řešení demografických výzev na trhu práce

 • Zvýšení angažovanosti a produktivity

 • Posílení zdravé firemní kultury

 • Fokus na  Total wellbeing zaměstnanců

 • Komplexní přehled o talentech firmy

 • Rozvoj kompetencí managementu  

 • Posílení employer Branding

Color Stain
UNITED MIND & HEALTH nabízí:
ITO pic 011.jpg
DIAGNOSTIKA
 • Analýza potenciálu, silných stránek i talentů jednotlivce i týmu

 • Online diagnostika (testy)

 • MindOne

 • SHL Talent Measurement

 • Profiles

 • Individuální rozhovory

 • Zpětná vazba

ITO pic 007.jpg
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A AKTIVITY
 • Customizovaný rozvoj talentů a silných stránek jednotlivců v souladu s potřebami firmy

 • Reskilling a upskilling dle individuálních potřeb

 • Programy šité na míru

 • Vzdělávání a rozvoj

 • Změna a koučink

 • Harmonizace osobního a pracovního života

Tai Chi
AKTIVITY A PROGRAMY
 • Kariérní poradenství

 • Příprava na 2.a 3. kariéru

 • Inspirativní přednášky a setkání

 • Indiviuduální rozvoj a mentoring

 • Komunikace a odbourávání předsudků v rámci age managementu

 • Možnost výběru benefitů dle věku,  životní etapy a situace jednotlivce

 • Aktivity  HR na podporu harmonizace osobního  a pracovního života

 • Well-being

Program pro obnovu a udržení životní síly, radosti a zdraví Vašich zaměstnanců.

Mentorka programu Ivana Šoffová.

United Mind & Health  je program s celostním přístupem k člověku/jednotlivci v období Midlife (middle age), tedy ve středním věku od 45+,  se zaměřením na harmonizaci osobního i pracovního života jednotlivce.

Vše se vším souvisí a je vzájemně propojeno!

Období 45 + je období změn, životních i profesních křižovatek a rozhodnutí. Může to být období potenciální krize nebo období nových příležitostí.

Není žádným tajemstvím, že populace stárne, do r.2050 bude průměrný věk obyvatel v ČR 50 let a 1/3 lidí bude ve věku 65+.

Tzv. generace „Husákových dětí“ je aktuálně, a dalších 20 let i bude, nejpočetnější generací v populaci. 70té ročníky mají teď kolem 50-tky a před sebou minimálně dalších 15 – 18 let pracovního života. Lidi kolem 50tky, a starší, jsou nejrychleji rostoucí pracovní skupinou a současně tvoří největší počet uchazečů na trhu práce.

 

Důležitou roli v této aktuální situaci na trhu práce sehrávají právě firmy v roli zaměstnavatele. Vedení lidí a jejich rozvoj, pracovní podmínky a prostředí, motivace a flexibilta s přihlédnutím na jejich životní etapu a aktuální situaci, zvyšuje u zaměstnanců efektivitu i produktivitu práce, jejich spokojenost a loajálnost, zvyšuje motivaci a angažovanost.

Pro firmy a jejich zaměstnance nabízíme komplexní program náboru, vedení a rozvoje jednotlivců i týmu, se zaměřením na lidi ve středním věku. Disponujeme širokou škálou nástrojů diagnostiky jednotlivců, skupin i týmů. Na základě této profesionální diagnostiky navrhneme komplexní program pro týmy i jednotlivce, dle jejich potřeb, potenciálu i talentů, se zaměřením na zvýšení efektivity, produktivity, angažovanosti, ale taky na upskilling, reskilling především v soft i digitálních dovednostech. 

 

Naučíme recruitment lépe číst kompetence v CV a následné využití kandidátů ve středním věku, zvýšíme kompetence u managementu ve vyváženém leadershipu a v práci s mezigeneračními týmy, pomůžeme odbourat předsudky v rámci age managementu, zvýšíme angažovanost a produktivitu jednotlivců i týmů, pomůžeme při přípravě 2. nebo 3. kariéry, zvýšíme týmovou spolupráci, podpoříme firemní kulturu a věkovou diverzitu, a mnohé další.

bottom of page