top of page

OSOBNOST

Pracovně osobnostní dotazník OPQ 32r hodnotí 32 dimenzí lidské osobnosti. 

 

Na základě vyplnění jednoho dotazníku je možné vygenerovat až 20 výstupních zpráv.

Dotazník má podobu „nucené volby“.

Do statistiky vstupuje několik mil. testování ročně.

Osobnost: Welcome

OPQ 32r Pracovně osobnostní dotazník

Jazyková dostupnost: >30 světových jazyků
Čas na vyplnění: 25+ minut
Počet otázek: 104

Respondenti jsou tázáni vybrat ze tří tvrzení dvě. Jedno, které je charakterizuje nejvíce a druhé, které je charakterizuje nejméně.

ukazka OPQ dotazniku.PNG

OPQ Profile report

Poskytuje pochopení toho, jak aspekty přirozeného chování jednotlivce ovlivňují výkon v práci. 

 

S touto zprávou smí pracovat výhradně certifikované osoby, které byly proškoleny v oblasti jeho používání a interpretaci výsledků - PAA trénink

Informace v této zprávě jsou založené na výsledcích Pracovního osobnostního dotazníku (OPQ 32r).
Dostupnost: >30 světových jazyků.

OPQ32r Profile report - pouze pro certifikované uživatele

OPQ Manažer Plus report

Tato zpráva je určena pro použití liniovým manažerům a personalistům. Obsahuje řadu
informací, které jsou užitečné pro podporu rozhodování při výběru.

Informace v této zprávě jsou založené na výsledcích Pracovního osobnostního dotazníku (OPQ 32r).
Dostupnost: >30 světových jazyků.

OPQ 32r Manager Plus report

OPQ Obchodní report

OPQ Obchodní report vám pomáhá porozumět tomu,do jaké míry je váš kandidát/ka vhodným/ou kandidátem/kou na danou obchodní pozici.

Informace v této zprávě jsou založené na výsledcích Pracovního osobnostního dotazníku (OPQ 32r) a Motivačního dotazníku (MQ).
Dostupnost: >30 světových jazyků.

OPQ 32r Obchodni report.PNG

OPQ Report univerzálních kompetencí

Zpráva je určena pro manažery a personalisty. Shrnuje, jak styl vašeho kandidáta/ky nebo jeho/její typické způsoby chování mohou ovlivnit jeho/její potenciální výkon ve 20ti univerzálních kompetencích.

Informace v této zprávě jsou založené na výsledcích Pracovního osobnostního dotazníku (OPQ 32r).
Dostupnost: >30 světových jazyků.

OPQ_32r_Report_univerzálních_kompetencí.PNG
Osobnost: Service

Pracovně osobnostní dotazník | OPQ 32r TM

Původní psychologický dotazník OPQ („Occupational Personality Questionnaire“) byl vyvinut v roce 1984 a od doby svého vzniku průběžně prochází revizemi na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. V současné době je jedním z celosvětově nejpoužívanějších psychologických testů v pracovním prostředí.

 

Osobnostní dotazník OPQ byl navržen speciálně za účelem zmapování preferovaných stylů chování na pracovišti a pomáhá společnostem porozumět, jak jednotlivé aspekty stylu chování jedince ovlivňují jeho pracovní výkonnost a jak osobnostní profil člověka koresponduje s požadavky na danou pracovní pozici.

OPQ hodnotí 32 dimenzí lidské osobnosti, které jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

  • vztahy s lidmi,

  • styly myšlení,

  • pocity a emoce.

 

Dotazník má podobu „nucené volby“, respondenti vybírají vždy ze tří tvrzení takové, které je charakterizuje nejvíce a které nejméně.

Dostupné jazykové verze: více jak 30 světových jazyků.


Doba vyplnění: přibližně 25 minut (není omezeno)

Komplexní pohled na osobnost umožňuje využít OPQ napříč celým životním cyklem zaměstnance.

Osobnost: Inner_about
Osobnost: Welcome
bottom of page