top of page
Marie.jpg

Marie Jílková

 

Marie vystudovala politologii a sociální politiku na FSS MU v Brně. Aplikaci politických věd v praxi se poté věnovala v nejvyšších patrech státní správy, pracovala v Senátu a na Úřadu vlády.

 

Několik let svého života věnovala vzdělávacím projektům, financovaným ze strukturálních fondů EU, podílela se na přípravě vědeckého centra excelence v Brně.

 

Pracovní kariéru poprvé přerušila studijním pobytem v USA, kde se vzdělávala v oblasti neziskového sektoru, podruhé, když odešla na rodičovskou dovolenou.

 

Založila vzdělávací neziskovou organizaci, má zkušenosti jako externí lektorka, dokáže zajistit kompletní přípravu vzdělávacích aktivit pro široké spektrum klientů.

 

Jejím mottem je rčení „nemožné na počkání, zázraky do tří dnů,“ a největší radost má, když vše funguje podle plánu.

Marie Jílková: Project
bottom of page