top of page

VĚZNĚM SVÉHO ČASU?

Workshop „Jak využít čas ve svůj prospěch“ aneb "Co se Zimbardo naučil od dětí"

 

Jak v turbulentním prostředí zpomalit a ošetřit vlastní zdroje nebo zdroje svých zaměstnanců? Kde nalézat cenné a funkční přístupy, které nabízejí rozumný náhled na to, jak nebýt vězni svého kalendáře? Práci na civilizačních potížích spojených s rychlým digitálním tempem nabízí workshop s názvem „Jak využít čas ve svůj prospěch“ aneb "Co se Zimbardo naučil od dětí". Zážitkový workshop vás vtáhne do teorie časové perspektivy od světoznámého psychologa Philipa Zimbarda. Teorie podložené 17 lety mezinárodního výzkumu napříč planetou.

O čem